დააფიქსირე შენი აზრი

ინტერაქტიული რუკა

პროექტის შესახებ

ასოციაციის საქმიანობის მთავარი მიზანია — შეასრულოს შუამავლის როლი ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის. გასცეს ინფოს და საუკეთესო პრაქტიკა...
ვრცლად