საქართველო

 • მოსახლეობა - 3 713 804 კაცი
 • მუნიციპალიტეტი - 76 
 • ქალაქი - 54
 • სოფელი - 3668 
 • თვითმმართ. ბიუჯეტი - 2,115.0 მლნ ლარი

მიიღე მონაწილეობა გამოკითხვაში იხილეთ გამოკითხვის შედეგები

ქვემო ქართლი

 • მოსახლეობა - 423 986 კაცი
 • ქალაქი - 7
 • დაბა - 5
 • სოფელი - 351 
 • ბიუჯეტი - 163,956.3 ათ. ლარი

მიიღე მონაწილეობა გამოკითხვაში იხილეთ გამოკითხვის შედეგები

სამცხე-ჯავახეთი

 • მოსახლეობა - 160,504 ათასი კაცი
 • ქალაქი - 5
 • დაბა - 7
 • სოფელი - 258

მიიღე მონაწილეობა გამოკითხვაში იხილეთ გამოკითხვის შედეგები

თბილისი

 • საქართველოს დედაქალაქი
 • მოსახლეობა - 1 108 717 კაცი
 • რაიონი - 10

მიიღე მონაწილეობა გამოკითხვაში იხილეთ გამოკითხვის შედეგები

შიდა ქართლი

 • მოსახლეობა - 263 382 ათასი კაცი
 • ქალაქი - 5
 • დაბა - 2
 • სოფელი - 366

მიიღე მონაწილეობა გამოკითხვაში იხილეთ გამოკითხვის შედეგები
 • გარდაბანი

  ბიუჯეტი 2010-2016

  img
 • გარდაბანი

  შემოსავლები

  img
 • გარდაბანი

  ხარჯები პროგრამულად

  img
 • გარდაბანი

  ხარჯები ეკ. კლასიფიფიკაციით

  img
 • გარდაბანი

  შრომის ანაზღაურება

  img

პროექტის შესახებ

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაცია (სათეფა) ახორციელებს საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებულ პროექტს „დაგეგმე და აკონტროლე“.

პროექტის ფარგლებში ყალიბდება ბიუჯეტის პროექტის მომზადებისა და აღასრულების ახლებური მიდგომა, რაც პირველ რიგში ითვალისწინებს მოსახლეობის ჩართულობის ზრდას ბიუჯეტირების პროცესში.

იხილეთ სრულად

სიახლეები

img საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში პროექტს „დაგეგმე და აკონტროლე“ პრეზენტაცია მოეწყო 08.01.2017

29 დეკემბერის საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში პროექტს „დაგეგმე და აკონტროლე“ პრეზენტაცია მოეწყო. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ მინისტრი, მოადგილეეები და სამინისტროს დეპარტამენტის ხელმძღვანელები.  შეხვედრაზე მოხდა პროექტის სპეციფიკის და შინაარსის გაცნობა, ასევე ნაჩვენები იყო საპილოტედ ქვემო ქართლის რეგიონში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები. შეხვედრის ბოლოს კი დაისახა პროექტის სამომავლო გეგმა და პრიორიტეტები.

იხილეთ პრეზენტაცია

img 2016 წლის ბოლოს ქვემო ქართლის რეგიონში ჩატარდა გამოკითხვა 19.12.2016

საქართველოს მთავრობის და შესაბამისი თვითმმართველობების გადაწყვეტილებით, გამოკითხვის ე.წ. “პილოტური“ პროექტი განხორცილედება ქვემო ქართლის რეგიონში. იგი მოიცავს რეგიონის შვიდივე მუნიციპალიტეტს. პროექტს აქვს 2 ძირითადი მიზანი:

 1. მოსახლეობის ჩართულობის ზრდა თვითმმართველობების მიერ ბიუჯეტის პროექტის შედგენის პროცესში.


 2. თვითმმართველობების ბიუჯეტის პროგრამებისათვის მარტივად აღქმადი და გაზომვადი ინდიკატორების შემუშავება და დადგენა.

პროექტის ფარგლებში შემუშავდება სპეციალური საბიუჯეტო კითხვარი. კითხვარი მორგებული იქნება როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებს. ასევე, იგი თანხვედრაში იქნება თვითმმართველობების ბიუჯეტების დადგენილ ფორმატთან რათა, საჭიროების შემთხვევაში, მარტივად მოხდეს მიღებული შედეგების და რეკომენდაციების ბიუჯეტში ინპლემენტაცია. 

დასახელებაგამოკითხულთა რაოდენობადასახლებული პუნქტების რაოდენობა
სულ
2016 წლის ბიუჯეტი
ქალაქიდაბასოფელი
ქ. რუსთავი1,800.00 1150,490.20
ბოლნისი770.00 12464923,967.50
გარდაბანი1,175.00 1404130,455.90
დმანისი500.00 157589,847.10
თეთრიწყარო550.00 11909211,780.00
მარნეული1,500.00 1777827,430.10
წალკა500.00 1241449,985.50
სულ6,795.00 75351363163,956.30