ხარჯები ეკ. კლასიფიფიკაციით


გარდაბნის ბიუჯეტის მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების პროპორცია - 2014 წელიგარდაბნის ბიუჯეტის მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების პროპორცია - 2015 წელიგარდაბნის ბიუჯეტის მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების პროპორცია - 2016 წელი